TÜrkİye Barolar BİrlİĞİ
YASA İZLEME MERKEZİ YÖNETİM KURULU

Başkan : Av. Gülcihan TÜRE gulcihanture@hotmail.com
Üye : Av. Tülay BEKAR hukuktbb@hotmail.com
Üye : Av. Gülten AYANA -
Üye : Av. Şadan TUTUMLU sadantutumlu@gmail.com
Üye : Dr. Fahri Gökçen TANER taner@law.ankara.edu.tr
Üye : Yrd. Doç. Dr. Ersoy KONTACI kontaci@law.ankara.edu.tr

 

 

© 2015 Türkiye Barolar Birliği Yasa İzleme Merkezi | yasaizleme.barobirlik.org.tr | Tasarım : TBB Bilgi İşlem