tbb logo
Menüyü Görüntüle

BİLİM DANIŞMA KURULU

UNVAN

İSİM SOYİSİM

MESLEK

ALAN

Prof. Dr.

Ahmet M. KILIÇOĞLU

Akademisyen (Atılım Üniversitesi)
Avukat

Medeni Hukuk / Borçlar Hukuku

Prof. Dr.

Cenker GÖKER

Akademisyen (Ankara Üniversitesi)
Avukat

Vergi Hukuku

Prof. Dr.

Fahri BAKIRCI

Akademisyen (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)

Anayasa Hukuku / Parlamento Hukuku

Prof. Dr.

Metin GÜNDAY

Akademisyen (Atılım Üniversitesi)
Avukat

İdare Hukuku / İdari Yargılama Hukuku

Prof. Dr.

Muhammet ÖZEKES

Akademisyen (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Avukat

Medeni Usul Hukuku

Prof. Dr.

Tuğrul B. KATOĞLU

Akademisyen (Kadir Has Üniversitesi)
Avukat

Ceza Hukuku

Av.

Turgut CANDAN

Avukat
(Ankara Barosu)
Emekli Danıştay Başsavcısı

İdari Yargılama Hukuku / Vergi Usul Hukuku

Doç. Dr.

Doğa ELÇİN

Akademisyen (Atılım Üniversitesi)

Milletlerarası Özel Hukuk / Yabancılar Hukuku / Göç Hukuku

Doç. Dr.

Emel HANAĞASI

Akademisyen (Ankara Üniversitesi)
Avukat

İcra ve İflas Hukuku

Doç. Dr.

Murat GÜREL

Akademisyen (Ankara Üniversitesi)
Avukat

Ticaret Hukuku

Doç. Dr.

Taylan BARIN

Akademisyen (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Avukat

Anayasa Hukuku / Anayasa Yargısı

Doç. Dr.

Tolga ŞİRİN

Akademisyen (Marmara Üniversitesi)
Avukat

Anayasa Hukuku

Dr.

Abbas KILIÇ

Akademisyen (Atılım Üniversitesi)

Anayasa Hukuku / Anayasa Yargısı

Dr.

Kerem ALTIPARMAK

Avukat (Ankara Barosu)

İnsan Hakları Hukuku

Dr.

Taylan KOÇ

Akademisyen

Genel Kamu Hukuku

Dr.

Vehbi Umut ERKAN

Akademisyen (Ankara Üniversitesi)

Borçlar Hukuku

Ar. Gör.

Burkay Can KARA

Akademisyen
(TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)

İdare Hukuku / İdari Yargılama Hukuku

Ar. Gör.

Furkan Güven TAŞTAN

Akademisyen
(Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Tüketici Hukuku / Bilişim Hukuku

Ar. Gör.

Mehmet Murat ÖNGEL

Akademisyen
(TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)

Anayasa Hukuku / İnsan Hakları Hukuku

Ar. Gör.

Yiğitcan ÇANKAYA

Akademisyen
(Atılım Üniversitesi)

İş Hukuku / Sosyal Güvenlik Hukuku / Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

Av.

Cihan KOÇ

Avukat
(Ankara Barosu)

Askerî Mevzuat

Av.

Fahrettin KAYHAN

Avukat
(Ankara Barosu)

Fikrî Mülkiyet Hukuku

KKK Plt. Yzb. /
Stj. Av.

Mustafa ÖKSÜZ

Helikopter Pilotu / Hakem / Stajyer Avukat
(Ankara Barosu)

Tahkim Hukuku /
Hava Hukuku

Uzman

Habip KOCAMAN

Yasama Uzmanı
(Türkiye Büyük Millet Meclisi)

Yasama / Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü